Billede af: Christian Blom-Bloch

Landsmøde

Vision 2035: “Den skal gøre os både stolte og stærke sammen”

Visionsgruppen har over det seneste års tid været ude at indhente input og forskellige perspektiver til den nye vision, der skal løbe frem mod 2035. Nu står de klar med et bud, som i øjeblikket er under loop rundt i landet, så den på Landsmødet til november forhåbentlig kan få et enstemmigt “JA”. Men hvad har været vigtigt for arbejdsgruppen med den nye vision - det har vi spurgt yderligere ind til.

Stine Kjær Bredtoft

Hvad er vigtigt at lægge mærke til i visionen? 

“Jeg synes, man skal lægge mærke til, at der både er tro, håb og handling i formuleringen. Med grund i troen kan vi både håbe for i morgen og handle i dag.” - Randi Vestergaard  

“Ordet ‘grund’ - det er måske et lidt mærkeligt ord, men for mig giver det os, KFUM og KFUK, en stor og vigtig opgave, nemlig at vi i mødet med børn og unge skal give dem en grund til at tro. Tro på håbet, på fremtiden og på at de kan noget. Det er et dejligt og vigtigt ansvar.” - Dorte Hougaard Madsen 

“Det er vigtigt at lægge mærke til at visionen sætter børn og unge forrest, ikke 'os' som organisation. Men også det, at den er super ambitiøs på, hvad vi skal levere som organisation for at blive ved med at være relevant i børn og unges liv.” - Gritt Rhinstrøm Kristensen

 

Hvad har været vigtigt for dig, den nye vision skal kunne? 

“Vores vision skal gøre os stolte. Vi lykkes med så meget i KFUM og KFUK i dag. Det er jeg stolt over at være en del af, men samtidig skal det også forpligte os i vores fremtidige møde med børn og unge. Vi skal være ambitiøse på vores børn og unges vegne!” - Thomas Østergaard

Det betyder meget for mig, at alle medlemmer skal kunne se sig selv og deres lokalforening i den nye vision - at den er enkel og nem at huske. Anja Nørgaard Madsen

“At yde retfærdighed overfor de mange inputs vi har fået. Vi ville gerne indfange, hvad det er, vi allerede er gode til i KFUM og KFUK - men også hvilken opgave vi står over for de næste 10 år. Og så har det været vigtigt, at det er en vision børn og unge kan forstå.” - Randi Vestergaard

“Den skal kunne forene dét, som vi er i KFUM og KFUK med det verden har brug for. Visionen skal gøre os stolte og sende os op på tæerne for at kunne lykkes med en vigtig opgave. Tænk hvis alle børn og unge kan finde håb og ved, at der er brug for dem!” - Gritt Rhinstrøm Kristensen

 

Hvordan ser du, at den kan bruges aktivt ude i vores forskellige aktivitetstilbud i organisationen?

“Jeg håber inderligt, at alle klubtilbud lige fra Raptus Volley og Fællesklang til børnehøjskoler og børneklubber kan se visionen som et fyrtårn for, hvad det er vi ønsker og gerne vil med vores aktiviteter. At alle aktiviteter har tro som en retningsgiver, at vi lytter og inddrager deltagere, indgyder håb og tro på, at de kan være medspillere. ” - Anja Nørgaard Madsen

Visionen skal gerne være en overordnet løftestang, som vi alle kan oversætte til mere konkret handling. Thomas Østergaard

“Jeg håber, at den skal hænge i alle vores lokalforeninger. Vi supplerer visionen med et visuelt udtryk, der blandt andet bliver til en flot plakat - den skal alle børn og unge kende. Den skal gøre os både stolte og stærke sammen.” - Randi Vestergaard

“Den kan bruges alle steder. Uanset hvilken aktivitet jeg er med i, kan jeg tage visionen, og spørge: hvordan kan vi i vores aktivitet arbejde på at udleve denne vision? Hvilke snakke kan vi have? Hvilke sange kan vi vælge? Hvad kan jeg som vært og frivillig gøre for at understøtte, at børn og unge oplever, at de kan tro, både på håbet, og på at der er brug for dem?” - Dorte Hougaard Madsen 

“Jeg ser, at vi de næste 10 år, mindst, kan blive ved med pille nye lag ud af visionen, så vi igen og igen kan forny vores opgave, uanset hvilken lokal eller national sammenhæng vi er en del af.” - Gritt Rhinstrøm Kristensen

 

Forslaget lyder.. 

"Børn og unge skal have grund til at tro, 
at der håb for i morgen 
og brug for dem i dag." 

Læs mere om visionsarbejdet her

Feedback

Du kan være med til at give din feedback til arbejdsgruppens bud på vision 2035. Den 22. april kan du være med på et online visionswebinar: 

Deltag hér

*Feedbackfasen varer til og med den 10. maj

Relatererde artikler

Se alle artikler