Billede af: Marius Henneberg Josiasssen

Globalt

Taizé-rejsen udfordrer unge på deres tro gennem refleksion og samtale

Hvert år arrangerer KFUM og KFUK en tur i efterårsferien til broderfællesskabet Taizé i det sydlige Frankrig. I klostret samles unge fra hele verden, der ønsker at blive udfordret i deres tro gennem refleksion og samtale.

Marius Henneberg Josiasssen

Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, jeg gik ind til, da jeg i efteråret satte mig ind i en minibus i Vejle og kørte mod Frankrig sammen med tolv andre unge. Jeg havde ikke hørt om Taizé før en måneds tid, inden jeg meldte mig til rejsen, hvor jeg læste om den på KFUM og KFUK’s hjemmeside. Jeg blev hurtigt grebet af beskrivelsen på turen, der lød som et afbræk fra hverdagen med en uge i det sydlige Frankrig fyldt med tid til refleksion over livet og fordybelse i troen.

En dag i Taizé

Dagen startede med morgen-gudstjeneste efterfulgt af morgenmad. Formiddagene blev brugt med en broder, der hver dag forberedte en ny bibeltekst, som vi i fællesskab skulle snakke om og reflektere over. Ved middag var der igen gudstjeneste efterfulgt af frokost. Den første del af eftermiddagene brugte vi på at gå ture og besøge de nærliggende gårdbutikker. Senere mødtes vi med frivillige i broderskabet i “cadolle” for at hjælpe til med en praktisk opgave. Det kunne være alt fra at tømme skraldespande til at hæfte sangbøger, der skulle bruges til gudstjenesterne.

Klokken syv spiste vi aftensmad, som blev fulgt op af dagens sidste gudstjeneste. Resten af aftenen brugte nogen på at sidde i kirken og synge med andre besøgende, nogen mødtes i Oyak, broderskabets egen café, til et glas vin og en øl, mens andre gik på udkig efter ledige lokaler, man kunne bruge til at spille spil og snakke.

Et økumenisk fællesskab

Taizé er et økumenisk broderfællesskab, hvilket vil sige, at man bestræber sig på at gøre plads til, at man kan dyrke alle former for kristendom i fællesskabet. Om det så er det ortodokse, katolske, protestantiske eller et fjerde kirkesamfund, man identificerer sig med, er underordnet, for man samles om selve troen og fokuserer på det, der bringer folk sammen, i stedet for det, der skiller dem. Desuden er der også plads til andre religiøse grupper såvel som ikke-troende.

Autentisk trods voksende popularitet

Tanken om at fokusere på det, der bringer folk sammen, i stedet for det, der skiller dem, er en helt grundlæggende tanke i broderskabet, som skinner tydeligt igennem. Taizé-fællesskabet er blevet noget, der ligner en pilgrimsdestination og efterhånden er kendt over hele verden. Men brødrene har på trods af den store popularitet og det voksende antal besøgende formået at bevare en stor grad af autenticitet i broderfællesskabet. For eksempel lever brødrene stadig i dag i stor udstrækning af det, de selv dyrker. Netop dét, at Taizé er kendt i så mange lande, og at mennesker fra hele verden dermed samles ét sted, giver også nogle unikke oplevelser.

Bliver udfordret i sin tro

Det var imponerende at opleve så mange nationaliteter og kulturer samle sig om at synge en sang i Forsoningskirken. Det var tydeligt at mærke, at alle kom med et fælles ønske om at holde fri fra hverdagen og blive udfordret i sin tro gennem refleksion og samtale. Jeg blev, uanset hvem jeg snakkede med, mødt af en åbenhed og nysgerrighed på, hvem jeg var, og hvorfor jeg havde valgt at tage til Taizé.

Hvad betyder økumeni?

Økumeni betyder fælleskirkelig eller tværkirkelig. der findes forskellige kirker, og økumeni er at samarbejde på trods af forskelle. Ofte kan teologiske spørgsmål skabe uenighed og endda splittelse, mens handling er det, som forener os på trods af forskelle. På den måde er økumeni en del af KFkfUM og kfUK's DNA.

En økumenisk bevægelse

På Landsmødet 2020 blev KFkfUM og KFkfUK’s teologisk basis vedtaget. I det står der:
“KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse, der bygger på den evangelisk-lutherske lære. Det betyder, at katolikker, ortodokse og andre kristne er velkomne både som deltagere og ledere i KFUM og KFUK. Vi ønsker at samarbejde med alle, der vil gøre kristendommen relevant og aktuel for børn og unge i dag.”

Relatererde artikler

Se alle artikler