Kristendom

Ny inspiration til børneklub-ledere

Ny ledervejledning til fem videoer om kristendom.

Morten Stensig Sørensen

På KFUM og KFUKs intranet findes der fem videoer for børn om forskellige fortællinger fra Bibelen, og hvad der er meningen med dem. I videoerne taler Clara både med et børnepanel, sin far og en præst om bibelfortællingerne. På den måde sættes mange forskellige perspektiver i spil om hver bibelfortælling. 

Clara på 13 år er vært på videoerne. Hun fortæller, at arbejdet med videoerne har gjort hende klogere på, hvordan den samme historie fra Bibelen kan tolkes på mange forskellige måder:

“Det er spændende, hvordan den samme bibelfortælling kan ændre betydning, efter hvem der læser den,” siger Clara.

Intentionen bag Hvad er meningen?-videoerne er at hjælpe børn med selv at få et sprog for tro og kristendom. Målet er altså mere selve refleksionen og samtalen, end en bestemt måde at forstå en bibelfortælling på. Lederens rolle er derfor ikke at levere svarene, men snarere at spørge nysgerrigt, hvad børnene tænker, og åbne op for samtale og samarbejde om at skabe mening.

Til det kan du som leder nu finde en vejledning i, hvordan du kan gribe det an, hvis du gerne vil arbejde med videoerne i jeres klub.

Find både videoer og den nye vejledning her

Relatererde artikler

Se alle artikler