Nyt materiale skaber samtale om dåb og lederskab

KFUM og KFUKs Kristendomsudvalg lancerer et nyt hæfte som et oplæg til debat og samtale omkring et helt centralt emne, nemlig dåben. Hvilken rolle spiller dåben i kristendommen, i menneskers liv – og i vores organisation?

Morten Steensig Sørensen

Forperson for Kristendomsudvalget, Anne Hjul Johannessen, siger om initiativet.

Efter sidste landsmøde, hvor vi fornyede KFUM og KFUKs vedtægter, har der vist sig et behov for at få talt mere sammen omkring dåben, og hvorfor den kobles sammen med det at være leder i KFUM og KFUK. Vi har selv talt om det i lidt mindre sammenhænge, og det er vi blevet meget berigede af. Så vi tror på, at dette materiale kan sætte gang i en inspirerende og gavnlig samtale for alle i KFUM og KFUK, og samtidig gøre os mere skarpe på at være kirkelig børne- og ungdomsbevægelse i 2022. Vi glæder os til at følge med i de samtaler, som det forhåbentlig sætter gang i. siger Anne Hjul, forperson i KFUM og KFUKs Kristendomsudvalg

Hæftet er i denne uge sendt ud til alle lokalforeningers bestyrelser og det kan også findes på intranettet, hvor hæftet suppleres med fire videoer med vidt forskellige opfattelser af dåben.