Billede af: Charlotte Hyldgård Danielsen

Festival

Valgfrihed skabte stort engagement, da Wonderful Days havde reflection på programmet

Deltagerne på Wonderful Days oplevede et helt nyt koncept på festivalen. Hver formiddag stod på ‘reflection’, og som noget nyt kunne deltagerne selv vælge mellem et hav af forskellige aktiviteter, de ville opleve.

Marius Henneberg Josiassen

Festivalstemning

Hver reflection varede omkring en time og kunne både være bevægelsesbaseret, såsom “Sild i en tønde”, eller samtalebaseret, såsom “Gud og monopolet”. Tanken bag det nye koncept er, at deltagerne selv får mulighed for at vælge de aktiviteter, som de har mest lyst til. På den måde håber man på at kunne ramme flere deltagere netop der, hvor de er, samtidig med at man i højere grad skaber en festivalstemning hos deltagerne. 

En af festivaldeltagerne beskriver, hvad konceptet gjorde for hans oplevelse af at være på Wonderful Days: “Jeg synes, at det er helt vildt fedt, at vi selv kan vælge. Det gør bare, at alle er glade og gerne vil være med til det, som de har valgt.” 

Tre kategorier

Reflections-konceptet er inspireret af de tre farvekoder, som findes i de KFUM og KFUKs kristendomsmaterialer, kaldet Essens - hhv gul, blå og brun. Hver farve indikerer en bestemt målgruppe, så reflections på Wonderful Days faldt således ind under én af tre kategorier: "Get to know things”, “Explore yourself”, eller “Challenge your mind”, som hver repræsenterer ét af de tre rum. I hver kategori kunne deltagerne vælge mellem mange forskellige reflections. Nogle gik igen hver dag, mens andre kun kunne opleves en enkelt af dagene. 

Udover at det nye reflection-format skulle få deltagerne til at få en endnu større følelse af at være på festival, så var tanken også, at det skulle være nemmere for nye deltagere at træde ind i Wonderful Days, når de selv kunne vælge hvilken af de tre kategorier, de følte passede til dem.

Efter den daglige reflection mødtes deltagerne alle i det store telt, hvor der blev samlet op på morgenen. Dermed formåede man både at skabe individuelle oplevelser for den enkelte deltager ude på de enkelte reflections, samtidig med at man gav deltagerne mulighed for at dele deres oplevelse med festivalkammeraterne og gøre det til en oplevelse, man kunne samles om i det store fællesskab.

Hope til reflection

Redaktionen på Hope var vanen tro også med på Wonderful Days, og vi deltog selvfølgelig også i de daglige reflections på festivalen. Vi snakkede med både deltagere og arrangører af det store udvalg af reflections. Følelsen hos alle parter var, at det nye koncept var en stor succes. Redaktionen var med på reflections såsom ”get to know things”, ”explore yourself” og ”challenge your mind”. I alle tre kategorier var det tydeligt at mærke, at man formåede at ramme deltagerne rigtig godt, hvilket resulterede i et meget stort engagement fra deltagernes side.

Relatererde artikler

Se alle artikler