Billede af: Nicolai Diemer

Festival

Børnefestival giver børn fortællinger at spejle sig i

KFUM og KFUK holder hvert andet år Børnefestival. Hvorfor er Børnefestivalen er relevant for børns tros- og samfundsliv? Det spørgsmål har vi stillet til Udvalget for Festivaler og Lejre.

Morten Ahle, formand for Udvalget Festival og Lejre

I Festivaler og Lejre arbejder vi i høj grad med relevans i forhold til events i KFUM og KFUK. Senest har vi afholdt workshoppen ’Relevans i din lejr’ på Kursus 19, hvor vi forsøgte at se på børn og unges udfordringer med de samfundstendenser, der er en del af deres virkelighed, og hvordan vi kan skabe rammer, der netop giver værdi for disse børn og unge.

F.eks. er to tendenser i børns liv, at 1) flere børn føler sig ensomme, og 2) flere børn kan ikke leve op til deres egne forventninger til sig selv. Med den viden i ryggen kan man udvælge både bibelfortællinger og aktiviteter, der spejler disse udfordringer, så børnene får noget at stå fast på i livet.

Alle kan noget

Børnefestivalen forsøger i høj grad at give deltagerne noget at stå fast på. Det kommer blandt andet til udtryk, når der i planlægningen af Børnefestival arbejdes med temaet ‘magiske hænder’. Et tema, som forsøger at give børnene en forståelse af, at de selv bidrager til, hvordan livet leves, men også at magien opstår i fællesskabet; sammen kan vi meget mere, og alle kan noget. Konkret arbejder festivalkomiteen med relevansen af, på hvilken måde temaet kan udfolde sig både fra scenekanten og i de mange aktiviteter undervejs i weekenden.

Plads til alle

Som et naturligt led i dét, er noget af det vigtigste på Børnefestival, at der er plads til alle børn. Derfor arbejder de frivillige på Børnefestival på at skabe rammer, så alle inviteres ind i både store og små fællesskaber gennem forskellige aktiviteter, hvor det er naturligt at tage et fælles ansvar for at få sidemanden med. At der skal være plads til alle er en særlig værdi i KFUM og KFUK, som vi gerne vil give børn med i livet, så de er med til at stå fast på, at alle SKAL være med i fællesskabet.

Gi' børnene noget at stå fast på

Vi håber, at rigtig mange børn (og voksne) har lyst til at deltage på Børnefestival, så de store relevante fortællinger og KFUM og KFUK’s værdier kan blive noget, børnene kan stå fast på i deres liv.

Relatererde artikler

Se alle artikler