Lokalt

Tre Fairhuse på vej i Danmark

Lokale Fairhuse er nu på vej i tre byer på tværs af landet. I Esbjerg, København og Aarhus har de lokale foreningsbestyrelser besluttet at arbejde frem mod at slå dørene op til lokale Fairhuse - og dermed til fællesskaber for mange flere unge. Her kan du læse mere om, hvad de lokale bestyrelser drømmer om, at Fairhuset skal bidrage med i deres by.

Gritt Rhinstrøm Kristensen

Esbjerg

Vi ved fra tidligere erfaringer, at der er et stor behov for samlingssteder for unge i Esbjerg. Vi drømmer om, at et Fairhus kan være med til at gøre en forskel for unge i Esbjerg. At det kan være med til at styrke deres muligheder for at danne nye relationer og venskaber. Et samlingssted, hvor de oplever at blive set som de mennesker, de er. Vi har de fysiske rammer til projektet, og de skal da bruges til noget. Her synes vi, at Fairhuset ligger i KFUM og KFUK i Esbjergs ånd. siger Heidi Lysdal, formand i KFUM og KFUK i Esbjerg.

Bestyrelsen i KFUM og KFUK i Esbjerg har for nyligt taget beslutningen om et Fairhus. De første skridt bliver nu taget ved at gå i dialog med Esbjerg kommune og se på lokale finansieringsmuligheder. I starten af 2023 går en lokal behovsanalyse i gang.

København

I et Fairhus i København drømmer vi om at engagere mange flere unge, end dem vi møder i dag. Vi kan se, at vores nordiske venner har fat i en succes, som vi mener, det er helt oplagt at prøve af i Danmark. Ikke mindst i en stor by som København, hvor unge og ungekultur er anderledes end andre steder i landet. Vi har bygninger og oplagte placeringer i København. Nu skal vi bare finde ud af, hvor Fairhuset skal åbne. siger Filip Hove, formand KFUM og KFUK på Amager.

De tre lokalforeninger i København, på Amager og på Vesterbro har taget en fælles beslutning om, at der skal være et Fairhus i København. Snart går en behovsanalyse i gang, der vil være med til at pege på, hvor i byen det første københavnske Fairhus skal åbne.

Aarhus

Vi drømmer om, at et Fairhus i Aarhus kan give nye og anderledes aktiviteter for en bred gruppe af unge - og dermed give plads og skabe engagement for unge, som falder uden for byens fællesskaber i dag.

Vi ønsker, at flere skal kende til KFUM og KFUK - ikke bare de, som er vokset op i fællesskabet. Alt det nye og anderledes ved Fairhuset, i sammenligning med de vante aktiviteter i KFUM og KFUK, er vi sikre på, bliver en inspirationskilde for medlemmer og projekter i distriktet.
siger Sofie Breinholt, Distriktsbestyrelsen for KFUM og KFUK i Aarhus.

I Aarhus er en lokal behovsanalyse allerede godt i gang. Den kigger bredt ud over byen for at finde den fremtidige placering til Fairhuset ud fra spørgsmålet om, hvor der er behov blandt unge aarhusianere, som Fairhuset kan være en del af svaret på.

Hvis du er nysgerrig på mere om Fairhuset

… kan du glæde dig til at høre meget mere om Fairhuset på landsmødet d. 11.-13. november.

Du er også velkommen til at sende en mail eller ringe til Gritt Rhinstrøm, projektchef i Fairhuset for at høre mere. Mail grk@kfum-kfuk.dk / Telefon 3168 4470.

Relatererde artikler

Se alle artikler