Fairhuset

Stor donation gør det muligt at åbne første Fairhus i Aarhus

En stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt for KFUM og KFUK at åbne det første Fairhus. Fairhuset bliver et nyt møde- og gørested for unge - et sted, hvor unges drømme og engagement skal skabe fællesskaber, der styrker deres trivsel.

Gritt Rhinstrøm, Projektchef for Fairhuset

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget syv millioner kroner til etablering af det første Fairhus. Fairhuset bliver et fysisk mødested, hvor unge kan mødes om aktiviteter, der giver et frirum i en travl hverdag. Her får de ansvar og kan begå fejl, uden at verden vælter.

Fonden støtter det nye mødested, fordi der er brug for nye men velafprøvede måder at hjælpe unge med den mistrivsel, der rammer mange unge mennesker.

Det første Fairhus åbner i Aarhus

Når det første Fairhus åbner i Aarhus senere i år, er det med ambitionen om at give en fair chance til unge. Det sker med en vifte af faciliterede aktivitetsfællesskaber, hvor unge kan finde og dyrke en passion sammen med andre unge. Huset vil have et aktivt værtskab, så man føler sig velkommen, og det er nemt at være med, og endelig vil Fairhuset give mange unge erfaring med at tage frivilligt ansvar og finde deres plads i fællesskabet.

KFUM og KFUK i Danmark står bag Fairhuset, der bringer organisationens mangeårige erfaringer med unge, fællesskaber og frivillighed i spil på en ny måde.

Mange unge oplever, at samfundet og deres forældre har høje forventninger til deres præstation i skolen og alle andre steder. Det skaber et unfair stort pres på de unges mental sundhed. Fairhuset er KFUM og KFUK’s svar på dette pres. Unge er nemlig først og fremmest stærke og har potentialer. I Fairhuset giver vi mulighed for, at unge kan blive opslugt af aktiviteter og engageret i noget udenfor dem selv. Tak til Den A.P. Møllerske Støttefond for muligheden for at etablere det første Fairhus i Danmark. Jørgen Kvist, Generalsekretær KFUM og KFUK i Danmark

Samarbejdspartnere spiller en vigtig rolle

For at skabe de bedste rammer for aktiviteterne, bliver de unge budt velkommen til huset af både frivillige og ansatte, der er med til at sætte rammen for gode fællesskaber. Arbejdet med Fairhuset har været i fuld gang i mere end ét år, og det skaber grundlag for at etableringen af det første hus sker i tæt samarbejde med en række lokale aktører.

Når Aarhus bliver hjemsted for landets første Fairhus, sker det på baggrund af en grundig behovsanalyse, hvor mange lokale samarbejdspartnere og unge har givet inputs til, hvad et lokalt Fairhus skal bidrage med. Først og fremmest handler det om at skabe et mødested, hvor man kan gøre noget sammen med sine venner, erfare at man har betydning i fællesskabet og møde frivillige og voksne, der taler om vigtige ting i livet. Gritt Rhinstrøm, Projektchef for Fairhuset

Det er en afgørende del af Fairhusets DNA, at unge inddrages helt fra start. Fairhuset er bygget op omkring princippet om, at unge stemmer bestemmer. Det vil derfor også være de unges ønsker til indhold, der bliver afgørende for, hvilke aktiviteter huset kommer til at tilbyde. Fairhuset i Aarhus er det første af flere huse, der åbner i løbet af de kommende år.

Fairhuset trækker på nordiske erfaringer

Når Fairhuset etableres i Danmark, sker det i et tæt nordisk samarbejde med Fryshuset i Sverige og Forandringshuset i Norge. Samarbejdet betyder, at Fairhuset i Danmark har adgang til erfaringer og velafprøvede metoder, der allerede har vist deres positive effekt på unges livsmuligheder. Samtidig skal en del af bevillingen bruges på, at parterne løbende udvikler nye initiativer, der møder nordiske unges behov og giver nye grupper af unge mulighed for at gøre erfaringer med nordisk samarbejde.

Om Fryshuset og Forandringshuset

Fryshuset er Sveriges største og førende organisation for unge, der siden 1984 årligt har sat aftryk på tusindvis af unge på otte lokationer i Sverige. Siden 2017 har Fryshuset etableret sig med stærk vækst i Norge under navnet Forandringshuset og tæller foreløbigt 11 huse, der danner mødested for mere end 20.000 unge om året.

For yderligere information kontakt

Gritt Rhinstrøm, projektchef for Fairhuset

 

Relatererde artikler

Se alle artikler