Billede af: Theresa Engelst Lassen

Lokalt

Børnenes projektværksted: Madpakker og kreativitet tiltrækker børn og frivillige

En klub kan sagtens kun vare et par måneder. Værkstedsklubber for børn er en ny klubform, der er ved at sprede sig i KFUM og KFUK. For det kan gøre det nemmere at tiltrække frivillige og deltagere, når børn og unge mødes om én aktivitet i en afgrænset periode.

Sara Amos Olsen

Regitze Bahn Larsen

Frivillig bag ‘Sæbekassesbilen’, ‘Kagedåsen’ med flere - KFUM og KFUK i Skive

Hvad er et projektværksted for børn?

“I KFUM og KFUK i Skive har vi de seneste år kørt et projekt-klub-koncept. Hver klub kører i tre måneder, og hver klub har haft ét emne, som børnene har arbejdet med. Det giver mulighed for at foreningen kan prøve forskellige aktiviteter af.”


Hvilke værksteder har I haft?

“Vi startede op med ‘Sæbekassebil’ og ‘Guld & Genbrug’. Siden har vi haft fokus på mad i ‘Kagedåsen’ og ‘Madpakken’, og til vores næste projekt vil vi gerne ramme en helt ny målgruppe med et kreaværksted. Vi forsøger at være relevante for børn, der ikke i forvejen går til en fritidsaktivitet, og da vi startede de første værksteder op, var vi ude på to skoler og dele flyers ud for at nå ud til nye målgrupper, som ikke kender KFUM og KFUK i forvejen.”


Fotograf: Regitze Bahn Larsen

Hvad er fordelen?

“Det giver en god energi, at værkstedet kører i en begrænset periode. Vi oplever, at værkstederne bliver fyldt helt op med børn, fordi de gerne vil mødes om en aktivitet, og samtidig kan det være nemmere at finde frivillige, da mange har lettere ved at sige ja til en afgrænset opgave. I foreningen er der ikke en oplevelse af at måtte lukke en klub, fordi den ikke kunne fortsætte. Det er nemlig en del af konceptet, at det kun kører i en periode, og i den periode har børnene og de frivillige en rigtig god oplevelse.”

Stine Boye Petersen

Frivillig i Kreaværksted - KFUM og KFUK i Ikast

Hvad er kreaværkstedet?

Kreaværkstedet er et sted, hvor store børn og unge teenagere kan komme og udfolde sig kreativt med redskaber, som de ikke nødvendigvis har mulighed for at bruge derhjemme. De hygger sig med hinanden og får et frirum til at puste ud efter skole. Det er et sted, hvor man er sammen, men hvor man også sidder med hver sin egen lille aktivitet.”

Hvilke børn er jeres værksted relevant for?

“Vi rammer de piger, der ellers ikke har fundet et sted, de kunne komme, fordi de er ofte er mere stille og ikke nødvendigvis er til sport og vilde aktiviteter. Det er de piger, der bare har behov for at være et sted sammen med andre og få mulighed for at lære ligesindede at kende.”


Fotograf: Theresa Engelst Lassen

Hvordan hørte du om Kreaværkstedet?

“Jeg er tilflytter til byen, og jeg manglede nogle kristne fællesskaber i byen. Jeg læste om KFUM og KFUK i Ikast og så, at de søgte frivillige til at starte et kreativt værksted op. Det ville jeg prøve, og måske kunne det være et sted at møde andre ledere på egen alder.”

Var det en nem frivillig opgave at træde ind i?

“Når man ikke kender nogen i foreningen i forvejen, blev det mere overskueligt at melde sig som frivillig, fordi der var en tidsgrænse på opgaven. Det er rart, at der er en mulighed for at fortsætte i næste sæson, men at der ikke er en forventning om det.”


Fotograf: Theresa Engelst Lassen

 

FAQ: Børnenes Projektværksted

Dorte Hougaard Madsen, konsulent for lokale aktivitetsmiljøer, svarer her på de oftest stillede spørgsmål om børnenes projektværksted.

  • Hvorfor er det populært?
   Børnenes projektværksted er en tydelig aktivitet, som børn og frivillige samles om. Aktiviteten er i centrum, og fællesskabet og relationerne bygges op omkring den. Ved at aktiviteten er så centralt, er det nemt at forklare andre, hvad det handler om.

  • Hvor længe varer et værksted?
   Et projektværksted for børn er tidsbegrænset, og varer mellem 6-16 uger. Det er overskueligt både for deltagerne/børnene og for frivillige.

  • Hvor mange frivillige er der?
   Det er altid godt at være mindst tre frivillige til et værksted, hvor af mindst én, men gerne flere,  har viden og erfaring med selve aktiviteten.

  • Hvordan får vi nye frivillige med?
   Tænk gerne bredt ud i lokalområdet, når der skal findes frivillige. Er der nogle der har skills, der vil være fantastiske lige til denne aktivitet? Der ud over er det også vigtigt, at der er “foreningsværter”, der har fokus på alt det sociale, byder velkommen og sørger for medlemsskabet.

Du kan få mere at vide om Børnenes Projektværksted, ved at kontakte udviklingskonsulent Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk eller 60214408 

Relatererde artikler

Se alle artikler