Billede af: Theresa Engelst Lassen

Lokalt

Børnehøjskole: Ung forstanderinde skaber rum for børn i Kolding

I KFUM og KFUK i Kolding skulle der tænkes nyt, da en Børnehøjskole skulle søsættes. Projektet og visionen om at gøre verden større for de mindste ramte plet for Katrine Jørgensen.

Lærke Staunstrup Kjær

Katrine på 25 år er til daglig pædagog og medlem af KFUM og KFUK i Kolding, og for nylig fik hun tilføjet en ny titel til cv’et: Forstanderinde på Kolding Børnehøjskole. Selv har hun deltaget på diverse lejre og festivaler og været aktiv i Udvalget for Festival og Lejre. Katrines engagement i KFUM og KFUK er altså mangesidigt, og på posten som forstanderinde drager hun nytte af tidligere erfaringer fra KFUM og KFUK, når hun byder børnene velkommen på Børnehøjskolen.

Gryende opstart i Kolding

Jeg har efterhånden prøvet en masse inden for KFUM og KFUK, men det er utrolig spændende at få lov til at arbejde med og være en del af nye projekter, fortæller forstanderinden.

Samtidig lægger hun ikke skjul på, at der ligger et kæmpe arbejde bag sådan en opstart. Dog har KFUM og KFUK i Kolding taget kampen op og grundlagt højskolen for de mindste. Hun fortæller, at Børnehøjskolen har fået hjælp mange forskellige steder fra:

Vi har haft en dygtig styregruppe, der har haft opbakning fra start fra hele foreningen. Mange medlemmer har hjulpet med renovering af lokaler, sidder med i forskellige udvalg og har også hjulpet og hjælper stadig til i kursus-sæsonerne.

Netop denne støtte har været med til at gøre det muligt at introducere børn i Kolding og omegn for KFUM og KFUK.

Nysgerrigt lokalsamfund

Men at starte en Børnehøjskole kræver også et lokalsamfund, der er klar på at sende deres børn afsted på kurser. Det har styregruppen fra start kunne mærke, at byen var klar til, fortæller Katrine: ”Vi mødes med positive tilkendegivelser, når vi snakker med forældre, frivillige undervisere og uddannelsessteder.” De oplever også en vis nysgerrighed blandt disse folk, for de har måske ikke hørt om konceptet før, men finder det spændende.

De bærende bjælker

KFUM og KFUK’s tre rum, Body, Mind og Spirit, er i høj grad i fokus på Børnehøjskolen. Katrine beskriver fællesskabet som den store fællesnævner. Dette viser sig ved samlinger, fællesspisning og kursernes aktiviteter, hvor Body-delen gør sig gældende. Aktiviteterne bidrager ligeledes til Mind-delen. Børnenes kompetencer bliver udviklet, og læring bliver prioriteret; nogle kompetencer mere målrettet end andre. Det sidste rum, Spirit, er til stede, når der ved børnehøjskoleaftenerne sluttes af med Fadervor. Katrine tilføjer:

Det vægtes højt på Kolding Børnehøjskole, at vi får snakket sammen på kurserne. Ofte vil børnene ikke snakke, hvis de absolut skal, men skaber man rummet for samtale, så vil de gerne. Kristendom er også næstekærlighed og at hjælpe andre, at alle er lige, og at forskellighed også er til i verden. Vi øver os i at være nysgerrige på hinanden og se ud over vores egen næsetip. Vores grundsten er KFUM og KFUK og bygger på kristne værdier, og det kommer også til udtryk i vores hverdag på Børnehøjskolen.

Et åbent hav

Næste skridt for Børnehøjskolen i Kolding er efterårets sæson, hvor læringen fra den første sæson tages med: 

Vi bliver klogere og lærer nyt for hver gang. Vi opdager og udvikler os hele tiden.


Alt fra flere kursusdage og åbne timer til mere engagement i lokalmiljøet er på tegnebrættet, for ambitionerne er høje. Til slut opsummerer forstanderinden:

Mulighederne er mange, og drømmene er store, men alt tager tid, og nogle gange kræver det også tid at nå det bedste resultat.

Opstart af Børnehøjskole i din forening

Har du lyst til at afprøve børnehøjskole-ideen i din forening, kan du lave en pop-up børnehøjskole. Dette består af et kort forløb, f.eks. 4-6 gange, gerne med to forskellige undervisningstilbud kørende på samme tidspunkt samt fællesspisning og fællessamling. 

Diskutér grundigt inden I starter, hvordan I konkret vil lade børnene opleve og erfare højskoletanken om fællesskab, dannelse og værdighed samt vores folkekirkelige ståsted.

Børnene skal gøres nysgerrige på sig selv, hinanden og livet. Hvordan vil I være med til at gøre verden større for de mindste?

Har I brug for hjælp, kan I kontakte udviklingskonsulent Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk, der også kan sætte jer i kontakt med de andre Børnehøjskoler, eller læs mere på KFUM og KFUK’s intranet.

Netværk for Børnehøjskoler

Et netværk som har til formål at udveksle ideer og erfaringer, så Børnehøjskolerne gør hinanden dygtigere. Disse sparringer sker som udgangspunkt digitalt og omkring tre gange om året. Netværket er for medlemmer af styregrupperne for både eksisterende og kommende Børnehøjskoler.

For mere information kontakt udviklingskonsulent Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk

 

Relatererde artikler

Se alle artikler