Børnehøjskole

Forstandere ansættes på tre nye børnehøjskoler

Flere børn får glæde af KFUM og KFUK's børnehøjskoler. Et treårigt udviklingsprojekt sikrer udviklingen og skaber grundlag for endnu større succes på KFUM og KFUK’s børnehøjskoler i Haderslev, Kolding og på Amager.

Nicolai Diemer

KFUM og KFUK står bag verdens første højskole for børn, der slog dørene op for fem år siden i Aarhus. Børnehøjskolen i Aarhus har siden været til stor inspiration, og de seneste år er der åbnet børnehøjskoler flere steder i landet.

Her går børn på kurser som for eksempel ’Kok amok’, ’Byg og hyg’ og ’Børnereporter’ én dag om ugen efter skole i en periode på 8-12 uger. Dagen begynder med fællessamling, filosofi i børnehøjde og fællessang, hvorefter børnene arbejder på deres kurser og senere mødes igen til fællesspisning.

Det er tre af disse nye, populære børnehøjskoler for 6-13-årige børn, der nu får opbakning fra én af landets største fonde.

En donation fra Ole Kirk’s Fond gør det muligt at ansætte to forstandere til at koordinere drift og udvikling. Den ene forstander kommer til at arbejde på Amager Børnehøjskole (28 timer ugentligt), mens den anden vil være tilknyttet både Kolding Børnehøjskole og Haderslev Børnehøjskole (37 timer ugentligt).

Stillingerne slås op omkring årsskiftet. Find stillingsopslagene på kfum-kfuk.dk/job og via KFUM og KFUK’s sociale medier.

Ansatte gør det attraktivt at være frivillig

Børnehøjskolerne er etableret af frivillige i KFUM og KFUK og har i en opstartsperiode været drevet udelukkende af frivillige kræfter. Ansættelsen af forstandere gør det nu muligt at skalere projektet og invitere frivillige ind i attraktive frivilligmiljøer, hvor man nemt kan gøre en forskel.

Forstandernes fornemste opgave bliver at koordinere det frivillige arbejde. KFUM og KFUK har 150 års tradition for frivillighed, og det vil altid være de frivillige, der står i spidsen for aktiviteterne, forklarer generalsekretær Jørgen Kvist:

Vi er intet uden de mange mennesker, der engagerer sig i spændende opgaver til gavn for børn og unge. Men i store projekter som børnehøjskolerne er der behov for en ansat, der binder det hele sammen og skaber optimale rammer for de frivilliges arbejde.

I mange af KFUM og KFUK’s aktiviteter er det erfaringen, at modellen “1-50-500” skaber stor succes: Én ansat er ansvarlig for et miljø på ca. 50 frivillige, der med deres aktiviteter når ca. 500 børn om året. Det er også denne model, der arbejdes ud fra på børnehøjskolerne.

På blot fem år har KFUM og KFUK åbnet seks børnehøjskoler, og de henter stor inspiration fra hinanden. Børnehøjskolerne mødes i netværk, hvor de inspirerer hinanden til nye tiltag. Generalsekretær Jørgen Kvist forventer, at der i de kommende år også åbner børnehøjskoler flere steder i landet.

Livsmod og hjerterum til alle børn

Formålet med børnehøjskolerne er at gøre verden større for de mindste. Det sker ved at lade børn møde højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed. På børnehøjskolerne møder man høj faglig kvalitet og et stort hjerterum. Her kan børn fordybe sig i en særlig interesse og samtidig bygge venskaber og gode relationer til andre børn og voksne.

Rammen sættes af KFUM og KFUK i gode bygninger, som lokalforeninger ejer og ombygger til formålet. Dermed bringes organisationens mangeårige erfaringer med børn, fællesskaber og frivillighed i spil på en ny måde.

Fællessamling med filosofi i børnehøjde er et af de centrale, dannende elementer på Børnehøjskolen. Her får børnene noget med sig i bagagen, som de ikke nødvendigvis får i skolen eller derhjemme, fortæller Thomas Rauff Krøyer, der er forstander på Aarhus Børnehøjskole:

Vi laver børnehøjskole, fordi vi vil give børn et sted, hvor de kan være nysgerrige på sig selv, på hinanden og på livet - og den danske tradition med højskoler er fantastisk til det. For eksempel er fællessamlinger, fællessang og måltidsfællesskabet helt centrale elementer for os.

Hverdagen på en Børnehøjskole

Børnehøjskolerne er levende huse med kreative kurser og aktiviteter fordelt over hele ugen, året rundt. Det er huse, hvor arkitektur, indretning og kunst tydeligt udfolder børnehøjskolens pædagogik og værdier.

Man tilmelder sig et kursusforløb, der strækker sig over 6-12 uger med undervisning én dag om ugen efter skoletid. Der tilbydes fx kurser som ‘Børnereporter’, ‘Mad fra hele verden’ og ‘De mindste fikser alt’. Derudover er der aktiviteter i skolernes ferier.

De frivillige undervisere, som ofte er studerende fra lokale uddannelsessteder, brænder for at give noget videre til børnene - og de får selv en stor oplevelse og en masse brugbar erfaring.

 

For yderligere informationer

Nicolai Diemer, organisationskonsulent

Relatererde artikler

Se alle artikler