Billede af: Christian Blom-Bloch

Hovedbestyrelsen

Få det fulde overblik over KFUM og KFUK’s holdninger

KFUM og KFUK’s Hovedbestyrelse har formuleret organisationens holdninger i et nyt materiale. Nu kan man på hjemmesiden få et samlet overblik over, hvad KFUM og KFUK vil og mener.

Johanne Aarestrup

Vielse af homoseksuelle, Palæstina og Folkeskolereformen. Det var de tre emner, som KFUM og KFUK havde officielle holdninger til indtil for nylig. 

Det gav et lidt mudret billede af, hvem vi er som organisation, fordi vi mener noget om mange flere emner, siger Martin Hejlskov Thomsen, formand i KFUM og KFUK's hovedbestyrelse.

Derfor satte Hovedbestyrelsen et arbejde i gang for at lave om på det. Hovedbestyrelsen ser det som en styrke, at der i KFUM og KFUK arbejdes med og eksisterer officielle holdninger, der kan være med til at kommunikere hvem KFUM og KFUK er, og hvordan KFUM og KFUK engagerer sig i vigtige forhold.

Kan skabe udvikling

Hovedbestyrelsen har de seneste måneder arbejdet med at udforme KFUM og KFUK’s officielle holdninger. Det viste sig hurtigt, at opgaven ikke gik ud på at finde på nye holdninger og tage dem op til debat, men derimod at tage et kig på de holdninger organisationens arbejde bygger på.

Vi er endt ud med at samle alle de emner, vi i forvejen kommunikerer om. Det gør det nemt for udefrakommende at få et overblik over, hvad vi mener. Det sikrer, at vi internt er bevidste om vores holdninger, siger Martin Hejlskov Thomsen.

 

Han ser et potentiale i, at holdningerne kan være med til at udvikle KFUM og KFUK som organisation, fordi de kan være med til at styrke dannelsen af partnerskaber, ambassadører, skærpe kommunikationen og ikke mindst øge stoltheden blandt medlemmerne.

Skal afspejle børn og unges liv

Martin Hejlskov Thomsen fortæller, at han selv bruger andre organisationers hjemmesider, hvis han vil have et indtryk af, hvad en organisation står for og mener. Han tilføjer: 

Det er vigtigt for mig at sige, at vi har ikke mejslet noget ind i granit. Det her er et forsøg på at få sat fokus på, hvad vi som organisation gør og handler på. Man kan se det som en platform, der kan inspirere til handling.


KFUM og KFUK’s holdninger skal gerne arbejdes med og komme til udtryk på flere måder. Når der eksempelvis bliver lavet aktiviteter, projekter, lejre og festivaler kan det være godt at kunne forklare, hvorfor der bliver truffet de valg, der gør, hvis der ligger en holdning bag.

I øvrigt mener Martin Hejlskov Thomsen, at det er de færreste af holdningerne, som medlemmerne i KFUM og KFUK ikke kan støtte op om.

Hovedbestyrelsen var enige om, at det er afgørende, at holdningerne skal kunne bestå en test: Er det noget, som KFUM og KFUK allerede engagerer børn og unge i? Holdningerne skal altså relatere sig til børn og unges virkelighed.

En kristen holdning til verden

KFUM og KFUK har en formålsparagraf, der siger noget om, hvad vi vil i verden. Martin forklarer, hvorfor det netop derfor er vigtigt med holdninger.

Det er vigtigt for os at have holdninger til samfundet omkring os, fordi vi er en organisation, der bygger på et kristent livs- og menneskesyn. I kraft af det har vi en holdning til, hvordan verden er indrettet. Det at være kristen er også at være en del af verden og forholde sig til den. Vi har allerede en holdning i kraft af vores værdigrundlag. Derfor er det vigtigt at kommunikere det.

KFUM og KFUK havde også holdninger inden

Martin har somme tider hørt, at det er blevet diskuteret, om KFUM og KFUK bliver for politiske, men det er han ikke bekymret for. 

Skal vi mene noget op topskat? Politik er jo mange ting, og derfor er det svært at sætte grænsen for, hvad vi kan have en holdning til. Vi har allerede holdninger og ytrer dem. Det her er et forsøg på at kategorisere de emner, som KFUM og KFUK allerede har ytret en holdning om.

 

Han anerkender også, at det ikke er enkelt, hvad vi skal mene noget om. 

Det er en balance, vi hele tiden skal være i dialog med hinanden om. Ellers risikerer vi ikke at have en holdning, fordi vi er bange for at blive politiske.

Det videre arbejde

KFUM og KFUK’s holdninger ligger nu på hjemmesiden, men Martin håber ikke, at det er der, de ender: 

Min forhåbning er, at det her er en begyndelse på, at vi bliver mere bevidste om, hvad det vil sige at have holdninger. Jeg håber, at det kan inspirere til aktiviteter og debatter ude lokalt. Der ligger muligheder i at holdninger kan udvikle os som organisation og kan styrke dannelsen af partnerskaber, ambassadører, styrket kommunikation og ikke mindst øget stolthed blandt vores medlemmer. Min helt store forhåbning er, at det her er et startskud og ikke et punktum.

 

Klik rundt for at læse de nye holdninger.

Børn og unge lærer i KFUM og KFUK, at de har en stemme i demokratiet - både når det gælder vores eget foreningsdemokrati i lokalbestyrelser og hovedbestyrelsen, men i høj grad også i det lokale og nationale demokrati i Danmark. Det er desuden unge, der leder arbejdet med at tage vigtige beslutninger, når KFUM og KFUK deltager i internationale delegationer.

Børne- og ungeinddragelse i organisationen

 

Unges inddragelse nationalt og internationalt

Vores vision er at møde de behov, som børn og unge har, og styrke deres livsmod og handlemuligheder. Vi har fokus på at skabe aktiviteter, hvor børn og unge kan være sig selv og opleve, at de er gode nok, som de er. 
 

I KFUM og KFUK oplever børn og unge ligestilling mellem kønnene. Det gælder eksempelvis i de politiske beslutninger, hvor der både i Hovedbestyrelsen og i lokale bestyrelser tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Samtidig oplever børn og unge, at KFUM og KFUK bruger sin stemme som en del af verdens største kvindebevægelse, YWCA, til at sætte fokus på den ulighed mellem kønnene, der ses overalt i verden.

Ud fra et kristent menneskesyn mener vi, at alle mennesker er skabt lige, og at kærligheden i alle forhold er en gave fra Gud. Argumentet herfor er den kærlighed og respekt for det enkelte menneske, som vi møder, når vi læser Bibelen ud fra et helhedssyn.
 

 • Beslutning: Ud fra et kristent menneskesyn og et bibelsk helhedssyn mener vi, at homoseksuelle er ligeberettigede som medlemmer, ledere og ansatte (Hovedbestyrelsesbeslutning fra 2005).

 • Beslutning: Alle præster er velkomne i KFUM og KFUK og bliver brugt som præster uanset deres kønsidentitet.

 • Beslutning: Valgfrihed ved brug af titler i KFUM og KFUK. Det er op til den enkelte, hvad man ønsker at titulere sig med i sin rolle som forperson/formand/forkvinde for Hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper i KFUM og KFUK.

 • Vedtægter: Kvoter i KFUM og KFUK’s Hovedbestyrelse sikrer, at der er lige mange kvinder og mænd i Hovedbestyrelsen, og at formandskabet altid består af en kvinde og en mand.

 • Artikel: YWCA World Council - derfor er vi med
  KFUM og KFUK er en del af YWCA - verdens største kvindebevægelse - der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene.

 • Facebook-opslag: Som en del af verdens største kvindebevægelse har KFUM og KFUK et ansvar for at sætte kvinde-, pige- og ligestillingssager på dagsordenen
  Den 8. marts markerer KFUM og KFUK kvindernes internationale kampdag på sociale medier ved at fortælle om vores arbejde i YWCA.

 • Facebook-opslag: Copenhagen Pride er en festdag
  Ud fra et kristent menneskesyn mener KFUM og KFUK, at kærligheden er en gave fra Gud.

Gennem ligeværdige partnerskaber med YMCA og YWCA i andre lande bliver børn og unge i KFUM og KFUK globale medborgere og mærker, at de er en del af et international fællesskab i verdens største børne- og ungeorganisation. I et mangfoldigt fællesskab med andre fra hele verden lærer vi af hinanden på tværs af grænser og udvider vores horisonter.

KFUM og KFUK er imod de åbenlyse brud på de basale menneskerettigheder, som sker under Israel/Palæstina-konflikten. Vi støtter KFUM og KFUK's verdensforbunds initiativer for fred og retfærdighed i Palæstina og Israel. Det er KFUM og KFUK's opfattelse, at livet er helligt, og at drab ikke kan forsvares, og at den primære årsag til voldsudgydelserne er den lange israelske besættelse. Volden er en konsekvens af besættelsen, og ikke omvendt.

Globale medborgere

Israel/Palæstina-konflikten

 • Åbent brev til Folketinget: Stop køb af israelske våben
  KFUM og KFUK's Palæstina netværk har sendt et åbent brev til Folketinget, der opfordrer til at stoppe med at købe israelske våben.
 • Beslutning: KFUM og KFUK i Danmark vil arbejde for at den israelske besættelse af Gaza, Vestbredden og Østjerusalem ophører, og at Palæstinenserne får deres egen stat i disse områder, hvor Østjerusalem bliver Palæstinas hovedstad. Vi støtter det arabiske fredsinitiativ og vi bakker op om FN’s resolutioner 194, 242, 338, 1397 og 1402. (Landsmødebeslutning fra 2002).

 • Debatindlæg: Hvad er kristen zionisme?
  Enhver teologi, som legitimerer Israels besættelse af Palæstina, forvandler evangeliet til en forbandelse for palæstinenserne.

 • Debatindlæg: Biskops underskrift mod israelsk annektering er modig og ansvarsfuld.
  Hvad gør regeringen for at beskytte de kristne menigheder, og hvad gør man for at sikre international lov i de palæstinensiske områder?

 • Rejse: Journey for Justice
  Siden 2000 har vi sendt unge medlemmer til Vestbredden for at deltage i den internationale solidaritetsrejse Journey for Justice.

 • Landsmødebeslutning: KFUM og KFUK's officielle holdning til Palæstina

Øvrigt:

 

Vi arbejder for, at børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Det mener vi er værdifuldt for alle. Ud fra et kristent udgangspunkt møder vi børn og unge med budskabet om, at de har uendelig værdi, har potentiale og altid allerede er elsket.

For os er kristendom en måde at være til på, for hinanden og for verden. 
 

Børn og unge oplever et inkluderende fællesskab, hvor der er plads til at møde andre fra lokalmiljøet, der har en anden baggrund eller tro end en selv.
 

Frivillighed er en stærk identitet og et stærkt fundamentet for KFUM og KFUK. Vi mener, at frivillighed er en måde at være til på, som er præget af lyst, engagement og mening.
 

Lande over hele verden oplever konsekvenser af klimaforandringerne, som vil have uoprettelige konsekvenser for kommende generationer, hvis ikke vi handler nu.

I KFUM og KFUK oplever børn og unge netop, hvordan det lokale og globale hænger sammen, og hvordan de kan tage bæredygtige valg i deres lokalsamfund.

Med afsæt i den kristne skabelsestanke har vi en særlig motivation for at passe på kloden, og de mennesker, der bor på den. Samtidig giver kristendommen os et håb op om, at det ikke er for sent at gøre noget.

Relatererde artikler

Se alle artikler